Thg5 13

Sáng ngày 13/5/2024, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 tại Hội trường tầng 5 Công ty, phường Đông Hải 2, quận Hải An, thành phố Hải Phòng. Chương trình có sự tham gia dự họp của 171 cổ đông hiện hữu theo danh sách chốt quyền tham dự ngày 10/4/2024.

Ông Nguyễn Nam Hải điều hành biểu quyết thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch - Ban kiểm phiếu - Tổ Thư ký Đại hộiÔng Nguyễn Nam Hải điều hành biểu quyết thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch - Ban kiểm phiếu - Tổ Thư ký Đại hội

Ông Vũ Hoàng Lâm thay mặt BTC báo cáo tính hợp lệ và tuyên bố đủ điều kiện tiến hành Đại hộiÔng Vũ Hoàng Lâm thay mặt BTC báo cáo tính hợp lệ và tuyên bố đủ điều kiện tiến hành Đại hội

Đại hội bắt đầu các nội dung chương trình lúc 09h00’ cùng ngày, các cổ đông dự Đại hội được nghe báo cáo của Ban tổ chức về điều kiện tiến hành Đại hội. Trước khi bắt đầu các nội dung chính, Đại hội biểu quyết thông qua danh sách Đoàn chủ tịch, Ban kiểm phiếu và Tổ thư ký. Ban tổ chức đã phổ biến và thông qua các nội dung Chương trình nghị sự, Quy chế Đại hội. 

Đại hội biểu quyết thông qua chương trình nghị sựĐại hội biểu quyết thông qua chương trình nghị sự

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hộiĐoàn Chủ tịch điều hành Đại hội

Ông Vũ Tuấn Dương - Chủ tịch HĐQT Cảng Đình Vũ điều hành Đại hộiÔng Vũ Tuấn Dương - Chủ tịch HĐQT Cảng Đình Vũ điều hành Đại hội

Ông Cao Văn Tĩnh - Tổng Giám đốc Cảng Đình Vũ trình bày các nội dung tại Đại hộiÔng Cao Văn Tĩnh - Tổng Giám đốc Cảng Đình Vũ trình bày các nội dung tại Đại hội

Xuyên suốt Đại hội, các cổ đông đã được nghe những nội dung quan trọng: Báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản lý SXKD năm 2023 & kế hoạch SXKD và công tác quản trị năm 2024; Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2023; Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023; Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023; Danh sách lựa chọn công ty kiểm toán năm 2024; Tờ trình thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024; và một nội dung đặc biệt của Đại hội năm nay chính là Tờ trình thông qua chủ trương dự án Đầu tư kho bãi tại khu vực Lạch Huyện – Cát Hải.

Trong phần thảo luận tại Đại hội, có 3 cổ đông với 5 ý kiến đề nghị Đoàn Chủ tịch phân tích rõ hơn các vấn đề đầu tư, quản lý và thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024. Đoàn Chủ tịch đã tiếp thu ý kiến của các cổ đông, đồng thời trả lời và giải thích từng vấn đề cụ thể tại cuộc họp và được các cổ đông tán thành.

Ông Nguyễn Văn Đại thay mặt Tổ Thư ký trình bày dự thảo Biên bản ĐH và Nghị quyết ĐHÔng Nguyễn Văn Đại thay mặt Tổ Thư ký trình bày dự thảo Biên bản ĐH và Nghị quyết ĐH

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết ĐHĐoàn Chủ tịch điều hành Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết ĐH

Sau các nội dung thảo luận và trả lời ý kiến cổ đông, Đại hội tiến hành bỏ phiếu biểu quyết 9 nội dung tại Đại hội với tỉ lệ đồng thuận cao gần như tuyệt đối (từ 99,19% đến 99,91% tổng số CP có quyền biểu quyết tham dự họp).

Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Cảng Đình Vũ kết thúc thành công lúc 11h50 ngày 13/5/2024, tỉ lệ biểu quyết 100% thông qua Nghị quyết Đại hội. Với mục tiêu năm 2024 sản lượng container thông qua đạt 599.900 teu; doanh thu đạt 700 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế 345 tỷ đồng; cổ tức dự kiến tối thiểu 50% vốn điều lệ, tập thể lãnh đạo và CBCNV Cảng Đình Vũ quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ để đạt và vượt các chỉ tiêu đề ra.

(Nguồn : DVP)